διαβάστε στο τεύχος

Γ Ο Λ Ο Ν Τ Ο Μ Ο Ρ – Γ Ε Ν Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α

Νίκος Λυγερός Η συμβολή της διάσπορας στη γεωπολιτική αναγνώριση του Γολοντομόρ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΟΣ  Σύμφωνο RIBBENTROP-MOLOTOV (1939): Η αινιγματική συνεργασία Σοβιετικής Ένωσης και ναζιστικής Γερμανίας

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  Τ Η Σ  Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Α Σ

 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

Μώκου Δέσποινα Trafficking: Η αντιμετώπιση του προβλήματος με τους μηχανισμούς εποπτείας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Α Π Ο Ψ Η

Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος Σύντωμη θεώρηση της γεωστρατηγικής σπουδαιότητος της Ουκρανίας

Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος Νομική θεώρηση της ρώσσικης εισβολής στην Ουκρανία [1]

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Σ Τ Η Ν   Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Α

Nadiya Lykholob Οι Έλληνες της Ουκρανίας: περιήγηση στην ιστορική αναπαράσταση της πραγματικότητας

Κοινότητα της ουκρανικής διασποράς στην Ελλάδα και των Ελλήνων φιλοουκρανών “Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη”
“Βίσνικ – Αγγελιαφόρος 2023”
Αρχισυντάκτρια: Γαλήνη Μασλιούκ
Συντακτική ομάδα:
Εκτύπωση & βιβλιοδεσία: Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν. 2387/20, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα,και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975, απαγορεύεται αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Ευθύνη για την ακρίβεια των γεγονότων έχει ο αρθρογράφος. Δε δημοσιεύονται κείμενα άσχετα με το στιλ του περιοδικού και το σκοπό του. Η σύνταξη δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο της διαφήμισης.
Δε δημοσιεύονται κείμενα άσχετα με το στιλ του περιοδικού και το σκοπό του.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. +30 6973310317, e-mail: press.galinamk@gmail.com
Στο εξώφυλλο: