Ο Άγγελος Τσιγκρής γεννήθηκε στο Αίγιο της Αχαΐας. Σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές – ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – στην Εγκληματολογία και την Αντιεγκληματική Πολιτική. Σήμερα είναι δικηγόρος Αθηνών και διδάσκει Εγκληματολογία και Σωφρονιστική στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία της Ελλάδας και της Κύπρου. Έχει υπηρετήσει ως γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργού Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπήρξε πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας, αντιπρόεδρος της Ομάδας για το Σχεδιασμό της Αντιεγκληματικής Πολιτικής, επιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων και μέλος της μόνιμης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έιχε διατελέσι εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.

Άγγελος Τσιγκρής


Ο Άγγελος Τσιγκρής γεννήθηκε στο Αίγιο της Αχαΐας. Σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές – ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – στην Εγκληματολογία και την Αντιεγκληματική Πολιτική. Σήμερα είναι δικηγόρος Αθηνών και διδάσκει Εγκληματολογία και Σωφρονιστική στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία της Ελλάδας και της Κύπρου. Έχει υπηρετήσει ως γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργού Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπήρξε πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας, αντιπρόεδρος της Ομάδας για το Σχεδιασμό της Αντιεγκληματικής Πολιτικής, επιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων και μέλος της μόνιμης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έιχε διατελέσι εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ και στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη.


Публікації:

Από τη δικαιοσύνη της ανταπόδοσης, στη δικαιοσύνη της αποκατάστασης

30/01/2018