Ο Δρ Μώκος Ευάγγελος κατέχει M. Ed στην «Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ph. D. στη Διδακτική των Μαθηματικών. Είναι συνεργάτης ερευνητής του εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2006, με αρκετές δημοσιεύσεις στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη Διδακτική των Μαθηματικών και κυρίως τις Μεταγνωστικές διαδικασίες, την αυτορύθμιση, την επίλυση μαθηματικού προ-βλήματος, τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών με την υποστήριξη των μεταγνωστικών διαδικασιών. Είναι Διευθυντής του 50ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΚΟΣ

Публікації:

Ο ρόλος της οικογένειας στη μαθηματική εκπαίδευση

30/01/2018


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΚΟΣ


Ο Δρ Μώκος Ευάγγελος κατέχει M. Ed στην «Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ph. D. στη Διδακτική των Μαθηματικών. Είναι συνεργάτης ερευνητής του εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2006, με αρκετές δημοσιεύσεις στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη Διδακτική των Μαθηματικών και κυρίως τις Μεταγνωστικές διαδικασίες, την αυτορύθμιση, την επίλυση μαθηματικού προ-βλήματος, τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών με την υποστήριξη των μεταγνωστικών διαδικασιών. Είναι Διευθυντής του 50ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.


Публікації:

Ο ρόλος της οικογένειας στη μαθηματική εκπαίδευση

30/01/2018