Οικονομολόγος, π. Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών