Διδάκτωρ Ψυχολογικών Επιστημών, Διευθυντής Mental Health. Solutions, εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας, μέλος του Επιστημονικού και Μεθοδολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ουκρανίας (τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης), κορυφαίος ερευνητής του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας.

Κλιμτσούκ Βιτάλιυ


Διδάκτωρ Ψυχολογικών Επιστημών, Διευθυντής Mental Health. Solutions, εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας, μέλος του Επιστημονικού και Μεθοδολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ουκρανίας (τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης), κορυφαίος ερευνητής του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας.


Публікації:

Οι ψυχολογικε συνεπειες του Γολοντομορ στην καθημερινη ζωη των Ουκρανων

21/12/2017