Ґрідіна Ірина

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного гуманітарного університету Διδάκτωρ Ιστορικών Επιστημών, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής του Εθνικού Ανθρωπιστικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης