Έλληνας επιστήμονας, καθηγητής, γνωστός για τις εξαιρετικές διανοητικές ικανότητές του, στρατηγικός σύμβουλος και καθηγητής γεωστρατηγικής, τόποστρατηγικής, χρονοστρατηγικής και της στρατηγικής διαχείρισης. Διδάσκει στα ντόπια και ξένα πανεπιστήμια. Συγγραφέας περισσότερων από 35.000 άρθρων και ποιημάτων, περισσότερα από 2.000 έργα τέχνης, λέκτορας στον τομέα των μαθηματικών, της στρατηγικής, στη γεωπολιτική, στην ιστορία, στην ενέργεια και το περιβάλλον, στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στη λογοτεχνία, και άλλα. -------------------------------------------- Др. Нікос Лігерос - грецький вчений, професор, відомий своїми винятковими розумовими здібностями, є стратегічним радником та викладачем дисциплін геостратегії, топостратегії, хроностратегії та стратегічного менеджменту у вищих навчальних закладах Греції, Кіпру та Франції, зокрема, що готують кадри для служб внутрішньої та зовнішньої національної безпеки Греції, військово-оборонного комплексу. Автор понад 35.000 заміток і віршів, понад 2.000 мистецьких творів, лектор у галузях математики, стратегії, геостратегії, історії, енергетики і навколишнього середовища, філософії, мистецтва, літератури, тощо.

Λυγερός Νίκος


Έλληνας επιστήμονας, καθηγητής, γνωστός για τις εξαιρετικές διανοητικές ικανότητές του, στρατηγικός σύμβουλος και καθηγητής γεωστρατηγικής, τόποστρατηγικής, χρονοστρατηγικής και της στρατηγικής διαχείρισης. Διδάσκει στα ντόπια και ξένα πανεπιστήμια. Συγγραφέας περισσότερων από 35.000 άρθρων και ποιημάτων, περισσότερα από 2.000 έργα τέχνης, λέκτορας στον τομέα των μαθηματικών, της στρατηγικής, στη γεωπολιτική, στην ιστορία, στην ενέργεια και το περιβάλλον, στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στη λογοτεχνία, και άλλα. -------------------------------------------- Др. Нікос Лігерос - грецький вчений, професор, відомий своїми винятковими розумовими здібностями, є стратегічним радником та викладачем дисциплін геостратегії, топостратегії, хроностратегії та стратегічного менеджменту у вищих навчальних закладах Греції, Кіпру та Франції, зокрема, що готують кадри для служб внутрішньої та зовнішньої національної безпеки Греції, військово-оборонного комплексу. Автор понад 35.000 заміток і віршів, понад 2.000 мистецьких творів, лектор у галузях математики, стратегії, геостратегії, історії, енергетики і навколишнього середовища, філософії, мистецтва, літератури, тощо.


Публікації:

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΛΟΝΤΟΜΟΡ

26/11/2023


Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

03/12/2018


Ο LEMKIN ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ

03/12/2018


Росія та відтінки червоного

03/12/2018


Лемкін проти радянської одержимості

03/12/2018


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

14/09/2017


ПРАВА ЛЮДСТВА. ДЕСЯТЬ СТАТЕЙ ДЛЯ ЛЮБОВІ

13/01/2017