Οικονομολόγος, π. Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών

Ζακοντινός Δημήτριος

Публікації:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

09/09/2017


Ζακοντινός Δημήτριος


Οικονομολόγος, π. Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών


Публікації:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

09/09/2017