Γεννήθηκε στο ελληνικό χωριό Κομάρ το 1910. Αποφοίτησε από το επταετές σχολείο του χωριού του και στη συνέχεια από τη Γεωργική Σχολή του Νογκάϊσκ. Το 1932-33 ο Γ. Αβράμοφ εργάστηκε ως γεω-πόνος στις νότιες περιοχές της Ουκρανίας. Το 1940 αποφοίτησε από το Ιατρικό Ινστιτούτο της Οδησσού. Εργάστηκε ως ιατρός στην Καχόβκα. Στις 24 Ιουνίου 1941 ο Γ. Αβράμοφ επιστρα-τεύτηκε. Στο μέτωπο υπηρέτησε ως στρατιωτι-κός ιατρός στην 116η Μεραρχία Πεζικού. Το φθινόπωρο του 1941 αιχμαλωτίστηκε στην πε-ριοχή του χωριού Όρτιτσα στην περιφέρεια της Πολτάβας. Όταν κατάφερε να δραπετεύσει, δούλευε ως χειρουργός στην περιφέρεια της Χερσώ-νας. Μετά την επιστροφή του Κόκκινου Στρατού, για 8 μήνες κρατήθηκε ανακρινόμενος στο στρατόπεδο του Σατούρσκ (№ 0324 ) του NKVD της ΕΣΣΔ. Ο πατέρας του Γ. Αβράμοφ πέθανε από την πείνα το 1933. Το 1941, οι φασίστες σκότωσαν την πρώτη σύζυγό του, εβραϊκής καταγωγής, μαζί με το πρώτο τους μωρό. Από το 1946 έως το 1961 ο Γ. Αβράμοφ δού-λευε ως περιφερειακός χειρουργός και επικε-φαλής ιατρός στην περιφέρεια της Χερσώνας, και από το 1961 έως το 1976 ήταν επικεφαλής του τμήματος και χειρουργός στην πόλη Αρτιό-μοβσκ (περιοχή Ντόνετσκ). Πέθανε το 1992.

Αβράμοφ Γιούρι

Публікації:

ΛΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

03/12/2018


Αβράμοφ Γιούρι


Γεννήθηκε στο ελληνικό χωριό Κομάρ το 1910. Αποφοίτησε από το επταετές σχολείο του χωριού του και στη συνέχεια από τη Γεωργική Σχολή του Νογκάϊσκ. Το 1932-33 ο Γ. Αβράμοφ εργάστηκε ως γεω-πόνος στις νότιες περιοχές της Ουκρανίας. Το 1940 αποφοίτησε από το Ιατρικό Ινστιτούτο της Οδησσού. Εργάστηκε ως ιατρός στην Καχόβκα. Στις 24 Ιουνίου 1941 ο Γ. Αβράμοφ επιστρα-τεύτηκε. Στο μέτωπο υπηρέτησε ως στρατιωτι-κός ιατρός στην 116η Μεραρχία Πεζικού. Το φθινόπωρο του 1941 αιχμαλωτίστηκε στην πε-ριοχή του χωριού Όρτιτσα στην περιφέρεια της Πολτάβας. Όταν κατάφερε να δραπετεύσει, δούλευε ως χειρουργός στην περιφέρεια της Χερσώ-νας. Μετά την επιστροφή του Κόκκινου Στρατού, για 8 μήνες κρατήθηκε ανακρινόμενος στο στρατόπεδο του Σατούρσκ (№ 0324 ) του NKVD της ΕΣΣΔ. Ο πατέρας του Γ. Αβράμοφ πέθανε από την πείνα το 1933. Το 1941, οι φασίστες σκότωσαν την πρώτη σύζυγό του, εβραϊκής καταγωγής, μαζί με το πρώτο τους μωρό. Από το 1946 έως το 1961 ο Γ. Αβράμοφ δού-λευε ως περιφερειακός χειρουργός και επικε-φαλής ιατρός στην περιφέρεια της Χερσώνας, και από το 1961 έως το 1976 ήταν επικεφαλής του τμήματος και χειρουργός στην πόλη Αρτιό-μοβσκ (περιοχή Ντόνετσκ). Πέθανε το 1992.


Публікації:

ΛΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

03/12/2018