Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики. На-родився 18.01.1970 в м. Києві. У 1987 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Київського університету імені Та-раса Шевченка зі спеціальності «Українська мова та література». Кандидатська дисертація «Проблема єдиного походження мов в історії мо-вознавства». З 1995 року доцент кафедри за-гального мовознавства та класичної філології, з 1999 року докторант кафедри сучасної укра-їнської мови. Докторська дисертація «Проблема реконструкції мови трипільської культури». До-цент кафедри сучасної української мови Інсти-туту філології Київського національного універ-ситету імені Тараса Шевченка з 2002 року, професор кафедри з 2013 року. Наукові зацікавлення – історія мов, старо-давні писемності, міфологія, історія астроно-мії. Член президії Академії наук вищої освіти Ук-раїни, лауреат Міжнародної премії імені Г.С. Ско-вороди Національної спілки письменників Ук-раїни, дійсний член Болгарської академії наук і мистецтв, дійсний член Бразильської академії словесності, член-кореспондент Європейської академії наук, мистецтв та літератури (Фран-ція), почесний доктор Інституту культури (Франція), лауреат премії Інституту культури (Франція), член ПЕН-клубу (Бельгія).

Мосенкіс Юрій


Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики. На-родився 18.01.1970 в м. Києві. У 1987 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Київського університету імені Та-раса Шевченка зі спеціальності «Українська мова та література». Кандидатська дисертація «Проблема єдиного походження мов в історії мо-вознавства». З 1995 року доцент кафедри за-гального мовознавства та класичної філології, з 1999 року докторант кафедри сучасної укра-їнської мови. Докторська дисертація «Проблема реконструкції мови трипільської культури». До-цент кафедри сучасної української мови Інсти-туту філології Київського національного універ-ситету імені Тараса Шевченка з 2002 року, професор кафедри з 2013 року. Наукові зацікавлення – історія мов, старо-давні писемності, міфологія, історія астроно-мії. Член президії Академії наук вищої освіти Ук-раїни, лауреат Міжнародної премії імені Г.С. Ско-вороди Національної спілки письменників Ук-раїни, дійсний член Болгарської академії наук і мистецтв, дійсний член Бразильської академії словесності, член-кореспондент Європейської академії наук, мистецтв та літератури (Фран-ція), почесний доктор Інституту культури (Франція), лауреат премії Інституту культури (Франція), член ПЕН-клубу (Бельгія).


Публікації:

Cucuteni-Trypillia – Troy– Greece: Written history 3500–1500 BC

10/12/2018


Сім тисячоліть протогрецької історії

22/03/2017